Национален парк "Централен Балкан"

Национален парк “Централен Балкан” е сред най-ценните и най-големи природни територии в Европа от категория ІІ по скалата на международния съюз за опазване на природата и природните ресурси. Основната цел на създаването му е да съхрани в максимална степен неповторимите природни дадености, растителен и животински свят на Средна Стара планина, както и свързаните с нея традиции. В парка има девет резервата  - І категория. Тези защитени територии са Боатин, Царичина, Козя стена, Стенето, Северен Джендем, Пеещи скали, Соколна, Джендема и Стара река. Осем от резерватите , както и паркът, са включени в списъка на ООН на националните паркове и защитените територии. Четири от деветте строги резервата са включени в програмата на ЮНЕСКО “Човек и Биосфера”. В изключително красивия и природно богат района на парка влиза и най-високият връх на Стара планина – връх Ботев, с неговите 2376 м. надморска височина.

В парка се срещат 1 900 вида висши растения, от които около 30 вида, срещащи се само в България, а 11 вида и 2 подвида от тях се срещат само в Централен Балкан и никъде другаде в света. Над 130 вида - висши растения и гръбначни животни са вписани в българската и световната Червени книги.

Почти всички реки са стръмни с множество речни прагове, които включват някой от най-високите и внушителни водопади в България - Райското пръскало (124,5 м), Карловското пръскало (120 м), Видимското пръскало (80 м) и Кадемлийското пръскало (72 м).

“Централен Балкан “ е едно от последните в Европа местообитания на едрите грабливи птици, мечката, вълка, балканската дива коза. Територията на парка е от национално значение за опазването на популациите на белогърбия кълвач, царския и скалния орли, златката, уралската улулица, лещарката, десетки видове прилепи.

Името на Стара планина – Балканът – е свързано с хилядолетната история на България. Не случайно целият полуостров и страните в него носят името на планината. Макар и със суров климат, непристъпни клисури и страховити долини планината е обитавана още от времето на праисторическия човек.. от времето на траките и древна Гърция през хайдушкото движение, до наши дни. Балканът е свидетел на всички културни и исторически събития и винаги е играел решаваща роля за съдбата на региона.

Векове наред населението на планината е ползвало богатствата на природата. И до днес тук традиционно се събрат дърва и сено, приготвят се местни специалитети от диви плодове и гъби, ползват се диворастящите лечебни растения събрали в себе си силата на Балкана. Открай време животновъдството е основен поминък на балканджиите. Все още съществуват останки от мандри, където до неотдавна се е преработвало млякото и са се произвеждали прочутите овче сирене и Балкански кашкавал.

С красива природа, величествени пейзажи, буйни реки, шеметни пропасти, голям брой красиви водопади и вековни гори, планината е притегателен център за всеки, успял поне веднъж да се докосне до вълшебната й сила. Населението живеещо около парка продължава да упражнява запазените местни занаяти, да използва в ежедневието си примитивните, употребявани стотици и хиляди години природощадящи технологии и да поддържа живи многовековните традиции и фолклорни празненства. Незабравимото гостоприемство на местните хора, благоприятния климат и прекрасните природни дадености, множеството културни, исторически и природни обекти дават добра възможност за приятно прекарване на времето, пълноценен отдих и разнообразни развлечения на съвременния градски човек.

Националния парк създава прекрасни условия за развитието на всякакви видове природосъобразен туризъм. Тук всеки посетител може да усети допира с природата поемайки по планинските пътеки пеши, на кон или с велосипед, В зависимост от интереса си посетителите могат да посетят местните исторически и природонаучни музеи, етнографски сбирки, изложби на местни занаяти, традиционните фолклорни и религиозни празници на местните хора, минерални извори, басейни. Любителите на дивото могат да посетят най-затънтените кътчета на планината и да наблюдават живата планина отвътре. След вълнуващия ден всеки може да намери спокойствие в планинска хижа или селска къща, сред звуците на чановете или край огъня под звездното небе, облят от звуците на овчарския кавал.

Най-интересните туристически региони в крайпарковата територия са Тетевен, Троян, Априлци, Габрово, Казанлък, Павел баня, Калофер, Карлово, Сопот. За любителите на религиозния туризъм близо до територията на парка се намират Гложенският манастир "Св. Георги Победоносец", Троянският манастир, Зелениковският, Новоселският девически манастир „Света Троица” в Априлци, Батошевският, Калоферският, Сопотският манастир, Сопотският метох.

Храм-убежище на природата и историята на България, Парк Централен Балкан опазва едни от най-величествените пейзажи в България, редки и застрашени от изчезване видове и съобщества, съхранява важни национални културни и исторически обекти от последните три хиляди години.

Стара Планина – понякога я наричат кървавата планина. Дали защото тук някога се разразила битката между Зевс и Тифон или заради кървавите изгреви и залези…